НОТАРИУС В ЕДИН ПОГЛЕД

НЕДВИЖИМОСТДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯДРУЖЕСТВАМПСДЕКЛАРАЦИИУПЪЛНОМОЩАВАНЕПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТНОТАРИАЛНА ПОКАНА

Опитах да конфигурирам съдържанието на този раздел конструктивно, стегнато и ясно, като механичното копиране на текстове от относимата към дейността на нотариуса нормативна уредба намирам за безпредметно. Горепоместеното представлява предложение, да се запознаете „в един поглед” със същността и значимостта на някои нотариални  производства.


Моля не забравяйте, че с оглед спецификата на всеки конкретен случай, никой кратък анонс не би могъл да замести непосредствен, съобразен с всеки отделен казус правен съвет.


 


Тази електронна страница е информационна – т.е. характера и е указателен, а не рекламен, не представлява професионална препоръка, нито юридическа консутлация, не претендира за изчерпателност и не може да замести цялостен правен съвет.


Copyright © 2010 DIMITAR ALEXANDROV. All rights reserved. Created by Dimidesign. Programming by bksi