Уважаеми Дами и Господа,


приветствам Ви с добре дошли на електронната страница на „Нотариална кантора Димитър Александров”,

Надявам се, поместената в отделните раздели обща информация да даде в достатъчна степен представа за същността на института „Нотариус”, неговите функции, компетентност, отговорности и задължения в областта на собствеността, наследяването, договорните отношения, семейното право и обуславящите ги формални юридически процедури – разбира се, без претенция за изчерпателност.

Също така се надявам, че това ни лице в електронното пространство, би представило мен и подкрепящия ме екип в светлината на конструктивността, отдадеността към работата в услуга на гражданите, коректността и стриктното спазване на законовите предписания. Като благодаря за посещението, оставам


с Уважение,

нот. Димитър Александров


Тази електронна страница е информационна – т.е. характера и е указателен, а не рекламен, не представлява професионална препоръка, нито юридическа консутлация, не претендира за изчерпателност и не може да замести цялостен правен съвет.


Copyright © 2010 DIMITAR ALEXANDROV. All rights reserved. Created by Dimidesign. Programming by bksi