Тази електронна страница е информационна – т.е. характера и е указателен, а не рекламен, не представлява професионална препоръка, нито юридическа консутлация, не претендира за изчерпателност и не може да замести цялостен правен съвет.


Copyright © 2010 DIMITAR ALEXANDROV. All rights reserved. Created by Dimidesign. Programming by bksi